Правила форуму

Шановний користувач!

На форумі з обговорення законопроектів «Одеського пакету реформ» Ви зможете не лише ознайомитися зі змістом підготовлених законопроектів, а й взяти участь у їх обговоренні та вдосконаленні.

  • Для того, щоб залишити коментар, Вам необхідно зареєструватись на форумі, заповнивши анкету користувача. (ВАЖЛИВО: Залишайте точну контактну інформацію для зворотнього зв'язку, щоб члени робочої групи змогли звернутися до Вас за уточненнями; із пропозиціями взяти участь в публічному обговоренні законопроектів тощо).
  • Після реєстрації на форумі, Ви обираєте область для коментарів, поставивши галочку у відповідному квадраті, який знаходиться ліворуч від тексту законопроекту. Відповідною областю може виступати як весь законопроект, так і його складові частини (статті, частини статей тощо).
  • Після обрання області для коментування натисніть кнопку «коментувати», яка знаходиться вкінці описаного законопроекту. Після цього Ви побачите таблицю з трьома стовпчиками:
    • У крайньому лівому стовпчику таблиці знаходитимуться обрані області для коментування
    • У середньому стовпчику сформованої таблиці Ви зможете вказати конкретні пропозиції та зауваження щодо обраної частини законопроекту
    • У правому – обґрунтуйте власні пропозиції з посиланням на конкретні норми чинного законодавства України
  • УВАГА! Коментар буде додано лише за умови заповнення усіх стовпчиків таблиці.

При коментуванні слід бути максимально конкретним. Висловлювати зауваження та робити чіткі пропозиції щодо того, як повинна бути викладена та або інша прокоментована норма. (ВАЖЛИВО! Коментарі повинні відповідати загальним принципам законопроекту, які викладені у анотації до нього).

Після того, як коментар надісланий, модератори–фахівці робочої групи «Одеського пакету реформ» його ретельно розглянуть.

Модератори залишають за собою право відхиляти коментарі, якщо вони не відповідають зазначеним вище вимогам.

Якщо членів робочої групи зацікавить Ваш коментар, вони звернуться до Вас за наданою Вами контактною інформацією.