Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих аспектів застосування запобіжних заходів у вигляді застави, тримання під вартою та укладення угоди про визнання винуватості

Законопроект
Порівняльна таблиця
Пояснювальна записка
0

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І.  Внести зміни до таких законодавчих актів України:

0

1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013, №9-10, №11-12, №13, ст. 88):

0

1) у статті 182:

в пункті 3 частини п’ятої слова «від вісімдесяти до» замінити словами

«не менше»;

абзац п’ятий частини п’ятої виключити;

0

2) у статті 183:

пункт 4 частини другої викласти у такій редакції:

«4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується

у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді

позбавлення волі на строк понад п’ять років, або особи, яка підозрюється або

обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частинами першою і

другою статті 191, частинами першою і другою статті 2062, частиною першої

статті 211, частиною першою-четвертою статті 354, частиною першою статті

364, частиною першої статті 365, частиною другою статті 366, частиною

другою статті 367, частиною першою статті 368, частиною першою і другою

статті 3682, частиною першою статті 369, частиною першою статті 3692.»;

в абзаці другому частини третьої слова «а також можливість її

застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні,

передбаченому частиною четвертою цієї статті.» виключити;

частину четверту доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) щодо злочинів, передбачених статтями 191, 2062, 206, 210, 211, 354,

364, 365, 366, 367, 368, 3682, 369, 3692, 410.»

0

3) у статті 469:

в частині третій слова «невеликої чи середньої тяжкості» виключити;

в частині четвертій:

абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

«2) особливо тяжких злочинів за умови викриття підозрюваним чи

обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, якщо інформація щодо

вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.»;

абзац другий пункту 2 виключити;

0

4) у частині першій статті 472 слова «або повного» виключити;

2. У пункті 31 Розділу ХІІІ «Перехідні Положення» Закону України

«Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015, №2-3, ст.12)

слова «цим Законом» замінити словами «Законом України «Про національне

антикорупційне бюро України»;

0

II. Прикінцеві положення

0

II. Прикінцеві положення

0

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо

приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-

правових актів у відповідність із цим Законом.

Коментувати
Переглянути всі коментарі до цього законопроекту (0)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих аспектів застосування запобіжних заходів у вигляді застави, тримання під вартою та укладення угоди про визнання винуватості»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту закону

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 182. Застава

5. Розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Стаття 182. Застава

5. Розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - не менше трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

Виключити

Стаття 183. Тримання під вартою

2. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:

4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років;


3. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов’язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов’язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

4. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні:

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;

2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;

3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

Стаття 183. Тримання під вартою

2. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:

4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, або особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частинами першою і другою статті 191, частинами першою і другою статті 2062, частиною першої статті 211, частиною першою-четвертою статті 354, частиною першою статті 364, частиною першої статті 365, частиною другою статті 366, частиною другою статті 367, частиною першою статті 368, частиною першою і другою статті 3682, частиною першою статті 369, частиною першою статті 3692.

3. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов’язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов’язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.
4. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні:

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;

2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;

3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

4) щодо злочинів, передбачених статтями 191, 2062, 206, 210, 211, 354, 364, 365, 366, 367, 368, 3682, 369, 3692, 410.

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди

3. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, не допускається.

4. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди

3. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, не допускається.


4. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

2) особливо тяжких злочинів за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

Виключити

Стаття 472. Зміст угоди про визнання винуватості

1. В угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

Стаття 472. Зміст угоди про визнання винуватості

1. В угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), умови часткового або повного звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

Закон України «Про прокуратуру»

Розділ ХІІІ

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

31. На службу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не можуть бути прийняті особи, які протягом п’яти років до дня набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах.

Розділ ХІІІ

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

31. На службу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не можуть бути прийняті особи, які протягом п’яти років до дня набрання чинності Законом України «Про національне антикорупційне бюро України» працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах.Народні депутати України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих аспектів застосування запобіжних заходів у вигляді застави, тримання під вартою та укладення угоди про визнання винуватості»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Стаття 176 Кримінального Процесуального кодексу України визначає перелік запобіжних заходів які встановлюються ухвалою слідчого судді до особи, яка підозрюється в скоєнні злочину.

Частина п'ята статті 176 Кодексу визначає перелік статей Кримінального Кодексу відносно яких не може бути встановлені запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави.

Проте на теперішній час вкрай актуальним для існування держави є ефективна та жорстка боротьба з корупційними правопорушеннями та особливо тяжкими злочинами проти миру, безпеки людства.

До злочинів у сфери службової діяльності посадових осіб, які не були вчинені із застосуванням насильства або погрозою його застосування, або які не  спричинили загибель людини слідчим суддею не можливо застосувати запобіжний захід  тримання під вартою без визначення розміру застави.

В такому випадку, підозрювана у корупційному правопорушенні службова особа, має можливість за допомоги своїх близьких та родичів з застосуванням неправомірно отриманих доходів сплатити заставу, та на волі впливати на слідство, свідків, тощо. Крім того, багато випадків, коли апеляційний суд зменшував розмір застави, яка була визначена судом першої інстанції, що допомагало підозрюваному у скоєні відповідного злочину сплачувати заставу та мати можливість застосовувати свій службовий або персональний вплив на хід слідства.

У зв’язку з цим виникла необхідність на законодавчому рівні зафіксувати розміри застави та розширити перелік статей Кримінального Кодексу, додавши злочини у сфери службової діяльності посадових осіб, відносно яких не може бути встановлені запобіжні заходи у вигляді застави.

 

  1. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основною метою законопроекту є впорядкування випадків застосування запобіжного заходу у вигляді застави, розширення можливостей для укладення угоди про визнання винуватості та угоди про примирення.  1. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 182 (збільшення розміру застави для особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, виключення положення про можливість призначення застави більше максимально передбаченої), 183 (щодо розширення переліку випадків, коли до особи може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, службовими злочинами, а також включення службових злочинів до переліку випадків, коли застава не застосовується у якості альтернативного запобіжного заходу), 469 (щодо можливості укладення угоди про визнання винуватості з особою, яка скоїла злочин будь-якої тяжкості), 472 (можливість повного звільнення від кримінальної відповідальності на підставі угоди про визнання винуватості), пункту 31 Розділу ХІІІ «Перехідні Положення» (щодо уточнення строку дії положення про заборону на прийняття на службу до антикорупційної прокуратури).

  1. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діє:

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Кримінальний кодекс України;

Закон України «Про прокуратуру».

 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

 

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить знизити рівень корупції при прийнятті судами рішень про застосування запобіжного заходу та уникнення відповідальності особами, які скоїли корупційні кримінальні правопорушення.