Проект Закону України про внесення змін до ст. 204 Митного кодексу України щодо збільшення строку тимчасового зберігання транспортних засобів

Законопроект
Порівняльна таблиця
Пояснювальна записка
0

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) такі зміни:

  1. До статті 204 внести частину 1-1 наступного змісту:

 

1-1. Правило частини першої цієї статті не поширюється на випадки, тимчасового зберігання легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, загальний строк тимчасового зберігання яких становить 365 днів

0
  1. II. Прикінцеві положення.
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  3. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Коментувати
Переглянути всі коментарі до цього законопроекту (0)

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 204 Митного кодексу України

щодо збільшення строку тимчасового зберігання  транспортних засобів»

 

 

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 204. Строк тимчасового зберігання товарів

 

частина відсутня

Стаття 204. Строк тимчасового зберігання товарів

….

1-1. Правило частини першої цієї статті не поширюється на випадки, тимчасового зберігання легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, загальний строк тимчасового зберігання яких становить 365 днів.

….

 

 

Народні депутати України

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 204 Митного кодексу України

щодо збільшення строку тимчасового зберігання  транспортних засобів»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

 

Згідно з п. 2 ст. 210 Митного кодексу України товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території морського, річкового порту для митних цілей, вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. Відповідно до п. 1 ст. 204 МКУ загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів.  У той же час ч. 2 ст. 125 МКУ передбачено, що строк зберігання в митному режимі митного складу підакцизних товарів, іноземних товарів, які були попередньо поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продуктів переробки не може перевищувати 365 днів від дня поміщення їх у митний режим митного складу.

Таким чином, існує ситуація, за якої складаються нерівні умови для зберігання легкових автомобілів у портах на складах тимчасового зберігання під митним контролем та на митних складах на території України, що призводить до переформування вантажопотоків, зокрема поставок легкових автомобілів світових брендів через порти інших країн та в подальшому – транспортування в Україну здебільшого сухопутними шляхами. Як наслідок, порти України не здатні залучити достатні об’єми вантажів, зокрема легкових автомобілів, у зв’язку з чим недотримуються портові збори, митні платежі та інші податки до бюджету країни.

 

  1. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Метою законопроекту є створення рівних умов зберігання легкових автомобілів у портах на складах тимчасового зберігання під митним контролем та на митних  складах шляхом внесення змін до Митного кодексу України щодо збільшення строку тимчасового зберігання під митним контролем легкових автомобілів у морських портах до 365 календарних днів.

  1. Загальна характеристика й основні положення проекту

 

Законопроектом «Про внесення змін до ст. 204 Митного кодексу України щодо збільшення строку тимчасового зберігання  транспортних засобів»  пропонується внести зміни до ст. 204 Митного кодексу України, додавши до неї нову частину 1-1, якою буде збільшено строк тимчасового перебування відповідних транспортних засобів до 365 днів.

 

  1. Стан нормативно-правової бази

Законодавчим актом у даній сфері регулювання є Митний кодекс України.

 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не передбачає внесення змін до інших нормативно-правових актів та здійснення додаткового фінансування.

 

  1. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту

Прийняття запропонованого проекту Закону сприятиме створенню рівних умов для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, активізації зовнішньоекономічної діяльності як в Одеській області, так і в Україні у цілому, сприятиме зростанню  рейтингу України та входження України до провідної двадцятки країн світу за умовами бізнесу.

 

Народні депутати України                                                                    

____      ____________2015 р.